Universitat Rovira i Virgili

INFORMACIÓ IMPORTANT PELS ALUMNES DE PRIMER (NOU ACCÉS)

BENVINGUTS I BENVINGUDES,

A continuació us facilitem informació pel curs 2019-20 per als graus de la FMCS:

  • INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA

A partir del dia 15 de juliol s'inicia la matrícula del curs 2019-20 per als alumnes de primer curs de Grau.

Des de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus us enviaran informació específica a cadascun/a, però podeu consultar la informació general a la següent adreça web:

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Bellissens.

  • JORNADES D'ACOLLIDA (Conèixer la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)

En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs. L'assistència a les Jornades és obligatòria.

Consulteu aquí el programa de les Jornades d'Acollida (Conèixer la FMCS).

Durant la Jornada d'Acollida es farà una prova de nivell d'anglès que és obligatòria per a tots els estudiants de nou accés a la URV.

  • INICI DE LES CLASSES

El dia 9 de setembre s'iniciaran les classes de les assignatures de primer curs dels Graus de Medicina i Nutrició Humana i Dietètica.

El dia 12 de setembre s'iniciaran les classes de les assignatures de primer curs del Grau de Fisioteràpia.

  • CURS FONAMENTS CIENTÍFICS PER A CIÈNCIES DE LA SALUT. CURS ZERO PER FISIOTERÀPIA

En el Grau de Fisioteràpia s'ofereix el curs Fonaments científics per a ciències de la salut (curs zero) adreçat, principalment, als estudiants de primer curs de Fisioteràpia que podrien tenir dificultats en les assignatures que utilitzen eines matemàtiques bàsiques, fonaments físics o conceptes científics essencials.

És un curs totalment GRATUÏT i molt recomanable pels alumnes que accedeixen a l'ensenyament a través de:

1. CFGS

2. Proves de majors de 25 o 45 anys

3. BAT sense haver cursat matemàtiques i física a 2n BAT

També s'adreça a tots alumnes repetidors de l'assignatura "Física i biomecànica per a Fisioteràpia" i als que, tot i no complir cap dels criteris anteriors, ho creguin convenient per a la seva preparació (només si queden places disponibles).

 

L'objectiu és anivellar els coneixements matemàtics i físics dels estudiants amb una formació curricular de diferent procedència i així facilitar l'aprofitament de les assignatures del pla d'estudis del Grau i, alhora, reduir l'abandonament dels estudis.

La seva realització és voluntària i la nota obtinguda en l'avaluació NO computa en l'expedient acadèmic.

Places limitades. S'adjudicaran per rigorós ordre d'inscripció.

Data

Dia

Inici

Fi

Aules

   

04/09/2019

Dimecres

9:00

11:00

3102

prova inicial

 

05/09/2019

Dijous

9:00

10:00

1102-1101

presentació

05/09/2019

Dijous

10:00

14:00

1102-1101

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

06/09/2019

Divendres

10:00

14:00

1102-1101

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

09/09/2019

Dilluns

9:00

14:00

1102-1101

GEOMETRIA

 

10/09/2019

Dimarts

9:00

14:00

1201-1203

GEOMETRIA

 

17/09/2019

Dimarts

15:00

18:00

1201-1202

ANÀLISI

 

19/09/2019

Dijous

15:00

18:00

1201-1202

ANÀLISI

 

24/09/2019

Dimarts

15:00

18:00

1201-1202

MÈTODE CIENTÍFIC

26/09/2019

Dijous

15:00

18:00

1201-1202

MÈTODE CIENTÍFIC

30/09/2019

Dilluns

15:00

18:00

HUSJ-A09,HUSJ-A04

MÈTODE CIENTÍFIC

02/10/2019

Dimecres

15:00

18:00

HUSJ-A01,HUSJ-A02

FÍSICA DEL MOVIMENT

07/10/2019

Dilluns

15:00

18:00

HUSJ-A02,HUSJ-A09

FÍSICA DEL MOVIMENT

09/10/2019

Dimecres

15:00

18:00

HUSJ-A02,HUSJ-A09

FÍSICA DEL MOVIMENT

16/10/2019

Dimecres

15:00

18:00

HUSJ-A09,HUSJ-A04

Prova final

 

  • CALENDARI ACADÈMIC, HORARIS DE CLASSE I CALENDARIS D'EXÀMENS

Al web de la facultat podreu trobar la informació referent als horaris de classe, agendes acadèmiques, calendaris d'exàmens i calendari acadèmic docnet.      

L'assignació dels grups es comunicarà per part del deganat a la pàgina web de la facultat.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina de Suport al Deganat deganat.salut(ELIMINAR)@urv.cat