Universitat Rovira i Virgili

PERSONES AL VOSTRE SERVEI

Comissions delegades de la Junta de Facultat

És competència de la Junta de la Facultat constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

Les comissions delegades de la Facultat són les següents:

Degà (president) Antoni Castro Salomó
Vicedegà Joaquín Escribano Subías
Responsable de l'ensenyament de Medicina Fàtima Sabench Pereferrer
Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia Maria Isabel Salvat Salvat
Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica Nancy Babio Sánchez
Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Emili Mayayo Artal
Director del Departament de Medicina i Cirurgia Francesc Vidal Marsal
Directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Begoña Muguerza Marquínez
Cap de la Secretaria M. Cinta Callau Margalef
Tècnica de qualitat Mireia Guarque Rus
Estudiant de Medicina ---
Estudiant de Fisioteràpia ---
Estudiant de Nutrició Humana i Dietètica ---
Estudiant de màster ---
Degà (president) Antoni Castro Salomó
2 professors del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Montserrat Jové Sans / Joan D. Fernández Ballart
3 professors del Departament de Medicina i Cirurgia Salvador Montull Morer / Francesc Vidal Marsal / Joaquín Escribano Subías
1 professor del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Mònica Bulló Bonet
Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Emili Mayayo Artal
Director del Departament de Medicina i Cirurgia Francesc Vidal Marsal
Estudiant de Medicina ---
Estudiant de Fisioteràpia ---
Estudiant de Nutrició Humana i Dietètica ---
PAS Rosa Maria Garcia Panizo
Degà (president) Antoni Castro Salomó
Director científic de l'IISPV  
3 professors del Departament de Medicina i Cirurgia Fàtima Sabench Pereferrer / Sònia Monterde / Josep Ribalta Vives
Professor del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Jordi Salas Salvadó
Professor del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Francesc Sureda Batlle / Núria Aranda Pons
2 estudiants de 2n i 3r cicle  
PAS Rosa Maria Garcia Panizo

Té com a funcions coordinar els ajuts de les infraestructures docents i RAM; vetllar per la qualitat de la docència dels ensenyaments del centre; optimitzar els recursos materials i humans; gestionar conjuntament el POA; protocol·litzar, planificar, organitzar i optimitzar els recursos, i planificar i coordinar les propostes dels plans d'estudi de màsters.

Degà (president) Antoni Castro Salomó
Vicedegà Joaquín Escribano Subías
Responsable de l'ensenyament de Medicina Fàtima Sabench Pereferrer
Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia Maria Isabel Salvat Salvat
Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica Nancy Babio Sánchez
Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Emili Mayayo Artal
Director del Departament de Medicina i Cirurgia Francesc Vidal Marsal
Directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Begoña Muguerza Marquínez
PAS de centre Rosa Maria Garcia Panizo
PAS de departament --

Les seves funcions són l'organització, el control i la proclamació dels resultats dels processos electorals que afecten el centre i els departaments que hi tenen ubicada la direcció.

Degà (president) Antoni Castro Salomó
Secretària Marta Romeu Ferran
Professor/a  
Estudiant  
PAS Rosa Maria Garcia Panizo

La funció principal d'aquestes comissions és decidir les places de professorat que han de sortir vinculades amb els hospitals universitaris, així com la composició dels tribunals. També s’ocupen de les relacions institucionals, el CRAI i el règim de funcionament de les unitats docents hospitalàries.

Actualment n’existeixen tres:

Els membres de la Comissió d'Estudiants són els delegats de cada curs i un representant de cada associació d'estudiants.