Universitat Rovira i Virgili

Altres activitats

Darreres novetats a la FMCS

Alumne Intern i Alumne Mentor: Dates importants

Del al

Medicina - Fisioteràpia -NHiD - A partir de 2on curs

Per aquells interessats en ser alumnes Interns o Mentors, les dates a tenir en compte són:

  • JUNY-JULIOL-SETEMBRE: feu el contacte amb el vostre possible tutor per a que us accepti i us signi el full de pre-inscripció
  • 4 D’OCTUBRE: data límit d’entrega de fulls de pre-inscripció
  • 1-10 de MAIG: possibles dates de pagament dels crèdits al Deganat

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar