Universitat Rovira i Virgili

INFORMES D'ACREDITACIÓ

Després d'un període de seguiment, tant els graus de Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica com el màster en Envelliment i Salut s'han sotmès a un procés d'acreditació per validar-ne el caràcter oficial dels títols.

Aquesta acreditació ha consistit en la presentació d'un autoinforme d'acreditació i en una visita externa per part d'un Comitè d'Avaluació Externa. El procés d'acreditació ha estat favorable i, per tant, els ensenyaments han quedat acreditats.

Curs 2017-18

Autoinforme del màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

Curs 2013-14

Autoinforme d'acreditació de les titulacions

Autoinforme d’acreditació dels graus de Medicina, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, i del màster en Envelliment i Salut*

Informes definitius de la visita externa d'acreditació i dels ensenyaments

Informe definitiu de la visita externa d'acreditació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Informe definitiu d'acreditació del grau de Medicina
Informe definitiu d'acreditació del grau de Fisioteràpia
Informe definitiu d'acreditació del grau de Nutrició Humana i Dietètica
Informe definitiu d'acreditació del màster en Envelliment i Salut

Cerfificats de les titulacions

Certificat del grau de Nutrició Humana i Dietètica
Certificat del grau de Fisioteràpia
Certificat grau de Medicina
Certificat del màster en Envelliment i Salut

*Avís de confidencialitat de la informació: s'han extret d'aquest informe totes les dades de caràcter personal que poden vulnerar drets.