Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Docència > Ensenyament de grau > Grau de Fisioteràpia

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusEnsenyament de grau

Grau de Fisioteràpia / Degree of Physiotherapy

El fisioterapeuta és aquell professional de la salut que utilitza preferentment els mitjans físics (moviment, aigua, aire, electricitat, radiacions, fred, calor, etc.), encara que, ocasionalment, pot recórrer als mitjans químics (ionoforesi, etc.) per promoure, mantenir i incrementar la salut. La formació per obtenir el títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la fisioteràpia, sinó que adquireixin també experiència, capacitació clínica i aptituds professionals suficients.

Per ampliar la informació accediu al DOCnet on trobareu la planificació dels cursos.

The physiotherapist is a health professional who preferably uses physical means (movement, water, air, electricity, radiation, cold, heat, etc.), although occasionally he may resort to chemical means (iontophoresis, etc.) to promote, maintain and increase health. Training to obtain the official title should ensure that students learn not only the theoretical and conceptual foundations of physiotherapy, but also acquire experience, clinical training and sufficient professional skills.

To expand the information, access the DOCnet where you will find the course planning.


Informació