Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Donació del cos a la ciència

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusDonació del cos a la ciència

L’Estudi de l'Anatomia

L’anatomia és una disciplina bàsica en la formació mèdica i en totes aquelles disciplines relacionades amb les ciències de la salut, tant per als pregraduats com per a la formació continuada dels postgraduats. Tanmateix, la investigació en aquest àmbit de la ciència obre un ventall de possibilitats que ens permeten entendre les bases de determinades patologies. Per tant, quan algú pren la decisió de donar el seu cos a la ciència ha de saber que és una gran contribució tant per a la docència com per a la investigació.

Com es pot fer la donació del cos

La donació és un acte voluntari, personal i totalment altruista. En cap cas el donant rep una compensació econòmica.

Per fer la donació cal:

 • Ser major d’edat.
 • Anar personalment al Servei de Donació de Cossos de la Universitat Rovira i Virgili.
 • DNI actualitzat.

En els casos en què no sigui possible desplaçar-se fins al Servei de Donació, s’estudiaran altres alternatives que garanteixin la transparència del procés.

En el cas que existeixi un document de “Voluntats anticipades” en què s’hagi fet constar la voluntat de ser donant de cos a la ciència: comunicar-ho a la Unitat d’Anatomia Humana aportant una còpia de l’esmenta’t document, per poder ser donat d’alta en la base de dades de les donacions.

Servei de Donació

 • Unitat d'Anatomia Humana i Embriologia
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  Universitat Rovira i Virgili
  Carrer sant Llorenç, 21
  Reus 43201
 • Horaris amb cita prèvia al telèfon 977 759345 (consergeria del centre)
 • Persona que pot fer atenció: Sra. Sílvia Olivé. Tel. 689049154

Altres documents sobre la donació de cos en vida

Preguntes més freqüents

 • Qui pot ser donant? Qualsevol persona més gran de 18 anys que així ho manifesti personalment en el servei de donació.
 • S’ha de pagar alguna cosa? Res.
 • Pot ser rebutjat un donant? Sí, en els casos següents: que se li hagi realitzat una autòpsia (pel motiu que sigui); ser portador del virus VIH o d’hepatitis.
 • Si s’ha signat un document de “voluntats anticipades” en què consti explícitament que es vol ser donant de cos, què s’ha de fer? La informació l’ha de fer arribar a la Unitat la mateixa persona que ha signat el document i que fa la donació del cos, no pot delegar-ne a un altra persona.
 • Qui es fa càrrec de les despeses del trasllat? La Unitat d’Anatomia, sempre que el trasllat es realitzi dins la província de Tarragona.
 • Si l’òbit/defunció té lloc fora de la província de Tarragona, què s’ha de fer? Els serveis funeraris es posaran en contacte amb la Facultat de Medicina més propera per traslladar el cos, després d’haver confirmat que és donant.
 • Que se’n fa de les restes? Són incinerades a càrrec de la Universitat i en CAP CAS s’avisa els familiars per entregar-los les cendres.
 • El centre fa algun ofici religiós? No


Informació