Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > 11. Seminaris Interdisciplinaris

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de ReusSeminaris Interdisciplinaris

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha inclòs en els plans d'estudis dels ensenyaments de Grau, l'assignatura optativa denominada "Seminaris Interdisciplinaris"de 3 crèdits.


Aquest assignatura té un caràcter diferent a la resta d’assignatures optatives. El seu contingut correspon a diferentes activitats. L'estudiant escollirà les del seu interès, fins a completar els 3 crèdits. Seran activitats que s’avinguin al programa formatiu dels Graus.


Aquesta assignatura no es matricularà amb la resta d’optatives. L'estudiant al llarg dels seus estudis s'inscriurà en les activitats que esculli i que estiguin ofertades.
A mesura que l'estudiant vagi superant activitats, haurà d’anar guardant els certificats que acreditin que ha superat o ha assistit a l'activitat.


Quan l'alumne hagi superat el total dels 3 crèdits de l'assignatura i s'hagi matriculat de l'assignatura apareixerà en el seu expedient acadèmic la qualificació de reconeguda.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut  ofereix les següents activitats per a ser reconegudes dins l’assignatura de Seminaris interdisciplinars:


• Alumne Intern (Recerca en Biomedicina)
• Alumne Mentor
• Xerrades i Jornades d’interès científic (1 crèdit)
 

Per comissió acadèmica s’aprovaran la distribució de la proposta de les diferents activitats a aquestes agrupacions.

ALUMNE INTERN

La "Recerca en Biomedicina" (RBM) et dóna l'oportunitat de treballar en una Unitat de Recerca de la FMCS o en els Hospitals Universitaris de Reus i Tarragona fent investigació.

Els resultats de l'estada de recerca es presentaran en un Minicongrés a final de curs.

  • Destinat a: alumnes a partir de 2on de Grau de la FMCS
  • Unitats que ofereixen places: cliqueu aqui per veure les Unitats de Recerca.
  • Full de preinscripció: cliqueu aquí
  • Formularis per professors (oferta de noves places): cliqueu aquí.
  • Les competències que assoleixes per al portafolis: cliqueu aquí.

ALUMNE MENTOR

L'Alumne Mentor participa en la docència dels seus companys de cursos inferiors reforçant els coneixements adquirits anteriorment.

XERRADES I JORNADES D'INTERÈS CIENTÍFIC

Activitat amb reconeixement d'un crèdit de l'assignatura optativa de Seminaris InterdisciplinarIs
En aquesta activitat s'inclou l'assistència a xerrades i jornades d'interès científic. 
Les activitats poden ser organitzades per la FMCS, per l’AECS, per la URV i per altres organitzacions externes. 
L’alumne ha de presentar al Deganat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) documents acreditatius de l’assistència a les activitats i un resum de cada activitat.


L'avaluació d'aquesta activitat la durà a terme la Comissió Acadèmica, delegada de la Junta de Centre, que valorarà els documents acreditatius i els resums presentats per l'alumne. Posteriorment si es comprova que l’alumne té més de 45 hores de presència i es valora positivament el resum es podrà matricular de l’activitat.

SOL·LICITUD RECOLLIDA CERTIFICATS

A partir d'ara per a recollir l'arxiu que certifica l'assistència a Jornades d'Interès Científic, així com d'Alumne Intern i Mentor haureu d'omplir la següent sol·licitud i portar-la a l'Oficina de Suport al Deganat, al despatx de becaris (Edifici 4, Planta 1). 


Informació