Universitat Rovira i Virgili

CONÈIXER LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT - GRAU DE FISIOTERÀPIA

Alumnes de nou ingrés – Fisioteràpia Curs 2020-2021

28 i 30 de setembre de 2020

Objectius:

Continguts:

Mòdul 1. Informació sobre el pla d'estudis: estructura, tipus de crèdits, prerequisits, itineraris de pregrau, etc.

Mòdul 2. Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa acadèmica, normativa de matrícula, etc.

Mòdul 3. CRAI - Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació. Recursos d'informació en Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica.

Mòdul 4. Servei d'informàtica. Normes de funcionament de l'aula d'informàtica. Correu electrònic. Moodle. Pàgina Web de la FMCS, guia de centre.

Mòdul 5. Mobilitat acadèmica. / Associació d'estudiants de Ciències de la Salut (AECS). / Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut de la URV (CECSURV).

*Aquestes jornades estan incloses dins del Pla d'Acció Tutorial: són obligatòries

HORA DILLUNS 28/09/20 DIMECRES 30/09/20
08:00-09:00h

Benvinguda a la Facultat

MÒDUL 1

Dra. Isabel Salvat. Responsable del Grau de Fisioteràpia

Auditori HUSJ (veure plànol)

 
09:00-14:00h    
14:00-14:30h

MÒDUL 2

Sra. Cinta Callau. Coordinadora de Secretaria de Gestió Acadèmica del campus Bellisens

Auditori HUSJ (veure mapa)

MÒDUL 4

Sr. J. M. Folch. Tècnic informàtic

Aula 1 -Escola S.Arquitectura (veure mapa)

14:30-15:00h

MÒDUL 3

Sr. Ernest Montané. CRAI FMCS

Auditori HUSJ (veure mapa)

MÒDUL 5

Mobilitat. Dra. Guardiola

Aula 1 -Escola S.Arquitectura (veure mapa)

15:00-16:30h    
16:30-17:00h  

MÒDUL 5

AECS: Associació d'estudiants de Ciències de la Salut

CEURV: Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut de la URV

Aula 1 -Escola S.Arquitectura (veure mapa)

17:00-17:30  

Servei lingüístic: Tècnic del Servei lingüístic.

Aula 1 -Escola S.Arquitectura (veure mapa)