Universitat Rovira i Virgili

CONÈIXER LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT - GRAU DE MEDICINA

Alumnes de nou ingrés – Medicina Curs 2020-2021

dilluns 28 de setembre de 2020

Objectius:

Continguts:

Mòdul 1. Informació sobre el pla d'estudis: estructura, tipus de crèdits, prerequisits, itineraris de pregrau, etc.

Mòdul 2. Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa acadèmica, normativa de matrícula, etc.

Mòdul 3. CRAI - Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació. Recursos d'informació en Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica.

Mòdul 4. Servei d'informàtica. Normes de funcionament de l'aula d'informàtica. Correu electrònic. Moodle. Pàgina Web de la FMCS, guia de centre.

Mòdul 5. Mobilitat acadèmica. / Associació d'estudiants de Ciències de la Salut (AECS). / Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut de la URV (CECSURV).

*Aquestes jornades estan incloses dins del Pla d'Acció Tutorial: són obligatòries

HORA MÒDUL AULA
09:00-10:00h

MÒDUL 2

Sra. Cinta Callau. Coordinadora de Secretaria de Gestió Acadèmica del campus Bellisens

AULA VIRTUAL
10:00-11:00h

MÒDUL 3 i 4

Sra. Rebeca Ucero. Cap del CRAI FMCS (10:00 a 10:30)

Sr. J.M.Folch. Tècnic Informàtic (10:30 A 11:00)

AULA VIRTUAL
11:00-12:00h

MÒDUL 5

Mobilitat acadèmica. Dra. Guardiola (11:00 a 11:30)

AECS: Associació d'estudiants de Ciències de la Salut (11:30 a 11:45)

CEURV: Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut de la URV (11:45 a 12:00)

AULA VIRTUAL
12:00-13:00h    
13:00-14:00h

Benvinguda FMCS del Degà, Dr. Castro

MÒDUL 1

Dra. Fàtima Sabench. Responsable del Grau de Medicina
 

Alumnes de la A-F aula 3101

Alumnes de la G-L aula 3102

14:00-15:00h

Benvinguda FMCS del Degà, Dr. Castro

MÒDUL 1

Dra. Fàtima Sabench. Responsable del Grau de Medicina

Alumnes de la M-R aula 3101

Alumnes de la S-Z aula 3102

16:00-16:30

Servei lingüístic: Tècnic del Servei lingüístic

AULA VIRTUAL

Aula 3101, 3102, Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. C/Sant Llorenç, Reus. Edifici 3, planta 1 (Veure al plànol