Universitat Rovira i Virgili

CONÈIXER LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT - GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Alumnes de nou ingrés – Nutrició Humana i Dietètica (NHiD) Curs 2020-2021

28 i 29 de setembre de 2020

Objectius:

Continguts:

Mòdul 1. Informació sobre el pla d'estudis: estructura, tipus de crèdits, prerequisits, itineraris de pregrau, etc.

Mòdul 2. Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa acadèmica, normativa de matrícula, etc.

Mòdul 3. CRAI - Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació. Recursos d'informació en Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica.

Mòdul 4. Servei d'informàtica. Normes de funcionament de l'aula d'informàtica. Correu electrònic. Moodle. Pàgina Web de la FMCS, guia de centre.

Mòdul 5. Mobilitat acadèmica. / Associació d'estudiants de Ciències de la Salut (AECS). / Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut de la URV (CECSURV).

*Aquestes jornades estan incloses dins del Pla d'Acció Tutorial: són obligatòries

HORA DILLUNS 28/09/20 DIMARTS 29/09/20
08:00-09:00h

MÒDUL 1

Antoni Castro / Dra. Nancy E. Babio

Degà de la FMCS/Responsable del Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Aula Magna FMCS

Alumnes de la A-L

MÒDUL 2

Sra. Cinta Callau. Coordinadora de Secretaria de Gestió Acadèmica del campus Bellisens

Aula Magna FMCS

08:00-08:30H – Alumnes de la A-L

08:30-09:00H - Alumnes de la M-Z

09:00-10:00h

MÒDUL 1

Antoni Castro / Dra. Nancy E. Babio

Degà de la FMCS/Responsable del Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Aula Magna FMCS

Alumnes de la M-Z

MÒDUL 3

Sr. Toni Mateo. CRAI FMCS

Aula Magna FMCS

09:00-09:30H - Alumnes de la A-L

09:30-10:00H - Alumnes de la M-Z

10:00-11:00h  

MÒDUL 4

Sr. J. M. Folch. Tècnic informàtic

Aula Magna FMCS

10:00-10:30H - Alumnes de la A-L

10:30-11:00H - Alumnes de la M-Z

11:00-15:00h    
15:00-16:30h

MÒDUL 5

Mobilitat. Dra. Guardiola

AULA VIRTUAL

 
15:30-16:00h

MÒDUL 5

CECSURV I AECS

AULA VIRTUAL

16:00-17:00

Servei lingüístic: Tècnic del SL

AULA VIRTUAL

 

Aula Magna, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, c/Sant Llorenç, 21, Edifici 2, planta -1 (veure mapa)