Universitat Rovira i Virgili

INDICADORS DE SEGUIMENT DE GRAU I MÀSTER

La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària.

Per això les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions. Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat, i ha d'incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.

Per complir amb aquests requisits, a continuació mostrem els indicadors d'accés i desenvolupament de les nostres titulacions.

Curs 2019-20

Curs 2018-19

Curs 2017-18

Curs 2016-17

Curs 2015-16

Curs 2014-15

Curs 2013-14

Curs 2012-13

Curs 2011-12

Curs 2010-11

Curs 2009-10