Universitat Rovira i Virgili

INFORMACIÓ IMPORTANT PELS ALUMNES DE PRIMER (NOU ACCÉS)

BENVINGUTS I BENVINGUDES,

A continuació us facilitem informació pel curs 2020-21 per als graus de la FMCS:

  • INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA

A partir del dia 7 de setembre s'inicia la matrícula del curs 2020-21 per als alumnes de primer curs de Grau.

Des de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus us enviaran informació específica a cadascun/a, però podeu consultar la informació general a la següent adreça web:

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/matricula/

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Bellisens.

  • JORNADES D'ACOLLIDA (Conèixer la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)

En aquesta jornada se us donarà tota la informació essencial per començar el curs. Consulteu el programa de les Jornades d'acollida AQUÍ.

  • INICI DE LES CLASSES

El dia 28 de setembre s'iniciaran les classes de les assignatures de primer curs dels Graus de Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica.

  • CURS FONAMENTS CIENTÍFICS PER A CIÈNCIES DE LA SALUT. CURS ZERO PER FISIOTERÀPIA

En el grau de Fisioteràpia s'ofereix l'assignatura Fonaments científics per a ciències de la salut (curs zero al Grau de Fisioteràpia) adreçat, principalment, als estudiants de primer curs del Grau de Fisioteràpia que podrien tenir dificultats en les assignatures del Grau que utilitzen eines matemàtiques bàsiques, fonaments físics o conceptes científics essencials.

També s'adreça a tots alumnes repetidors de l'assignatura "Física i biomecànica per a Fisioteràpia" i als que, tot i no complir cap dels criteris anteriors, ho creguin convenient per a la seva preparació (només si queden places disponibles).

L'objectiu és anivellar els coneixements matemàtics i físics d'aquest conjunt d'estudiants amb una formació curricular de diferent procedència i així facilitar l'aprofitament de les assignatures del pla d'estudis del Grau i, alhora, reduir l'abandonament dels estudis.

Dates: del 28 DE SETEMBRE al 19 DE NOVEMBRE

Horaris:

  • CALENDARI ACADÈMIC, HORARIS DE CLASSE I CALENDARIS D'EXÀMENS

Al web de la facultat (www.fmcs.urv.cat) podreu trobar la informació referent als horaris de classe, agendes acadèmiques, calendaris d'exàmens i calendari acadèmic.

L'assignació dels grups es comunicarà per part del deganat a la pàgina web de la facultat.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina de Suport al Deganat deganat.salut(ELIMINAR)@urv.cat

Des del moment en què et matricules tens un correu electrònic de la URV i accés al Moodle. És molt important que activis el teu accés digital, el consultis i facis tots els teus tràmits a través d'ell.