Universitat Rovira i Virgili

PREMIS RODRIGO MIRALLES

Un dels reptes de les universitats és facilitar l'accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Aquest premi vol mantenir, precisament l'esperit motivador del Dr. Miralles per fomentar la recerca. Des de les aules, ell animava professors i estudiants a preguntar-se el perquè de les coses, a divulgar les troballes científiques i a implicar-se en recerca de qualitat.

El model de les publicacions periòdiques està canviant cap a un model obert: per als investigadors emergents, el principal obstacle per publicar és el cost econòmic de la publicació en una revista oberta o la revisió gramatical i ortogràfica en idiomes que habitualment són, per a nosaltres, terceres llengües. Molts estudiants i exalumnes no poden assumir aquest cost econòmic, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per l'aprenentatge.

Aquest premi vol contribuir a eliminar aquests obstacles i a facilitar la incorporació a la recerca de tots els estudiants de Fisioteràpia o exalumnes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp. En especial, proposem estimular aquells joves de les universitats catalanes que hagin realitzat un treball de fi de grau excel·lent a publicar els resultats en publicacions periòdiques de qualitat.

Perquè les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a la recerca.

Premi Dr. Rodrigo Miralles de Recerca en Fisioteràpia 2020

Envieu la vostra sol·licitud - data límit 20 d'octubre de 2020

PROGRAMES DOCENTS DE LA FACULTAT