Universitat Rovira i Virgili

DONACIÓ DEL COS A LA CIÈNCIA

L'estudi de l'anatomia

L'anatomia és una disciplina bàsica en la formació mèdica i en totes les disciplines relacionades amb les ciències de la salut, tant per als pregraduats com per a la formació continuada dels postgraduats. La recerca en aquest àmbit obre un ventall de possibilitats per entendre les bases de determinades patologies. Per tant, quan algú pren la decisió de donar el cos a la ciència ha de saber que fa una gran contribució tant a la docència com a la recerca.

Com es pot fer la donació

La donació és un acte voluntari, personal i totalment altruista. En cap cas el donant rep una compensació econòmica. Per fer la donació cal:

Quan no és possible desplaçar-se fins al Servei de Donació, es poden estudiar altres alternatives que garanteixin la transparència del procés.

Si es té un document de voluntats anticipades en què s'ha fet constar la voluntat de ser donant de cos a la ciència, cal comunicar-ho a la Unitat d'Anatomia Humana i aportar-hi una còpia d’aquest document per poder ser donat d'alta a la base de dades de les donacions.

Servei de Donació

977 75 93 45 Consergeria del centre

689 049 154 Tècnic de la Unitat d'Anatomia Humana  (també via WhatsApp )

Altres documents sobre la donació de cos en vida
Preguntes més freqüents
  • Qui pot ser donant? Qualsevol persona més gran de 18 anys que així ho manifesti personalment al Servei de Donació.
  • S'ha de pagar alguna cosa? No res.
  • Pot ser rebutjat un donant? Sí, en els casos següents: quan al cos se li ha fet una autòpsia (pel motiu que sigui), quan és portador del virus VIH o d'hepatitis, quan té obesitat mòrbida, quan la defunció s’ha produït fora de la província de Tarragona o per falta d'espai a la sala de dissecció.
  • Si s'ha signat un document de voluntats anticipades en què consta explícitament que es vol ser donant de cos, què s'ha de fer? La informació l'ha de fer arribar a la Unitat la mateixa persona que ha signat el document i que fa la donació del cos: no es pot delegar en cap altra persona.
  • Qui es fa càrrec de les despeses del trasllat? La Unitat d'Anatomia, sempre que el trasllat es faci dins la província de Tarragona.
  • Què se'n fa, de les restes? Són incinerades a càrrec de la Universitat i en cap cas s'avisa els familiars per entregar-los les cendres.