Universitat Rovira i Virgili

UNITATS DOCENTS I HOSPITALS UNIVERSITARIS DE LA FACULTAT

En el període clínic lectiu, els estudiants de la Facultat es distribueixen entre els hospitals universitaris Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona, a més de l'Institut Pere Mata de Reus.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Hospital Universitari Institut Pere Mata

Normatives de les unitats docents i de la distribució dels estudiants:

Normativa de les unitats docents hospitalàries
Normativa de la distribució dels alumnes per les unitats docents
Normativa del rotatori

Els nostres alumnes també poden fer pràctiques clíniques als hospitals associats i col·laboradors de la URV, com l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, el Pius Hospital de Valls i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, així com als centres d’atenció primària de la zona.

Per al grau de Fisioteràpia també s’hi inclouen l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla (fisioteràpia hospitalària), l’Hospital Lleuger de Cambrils, centres sociosanitaris i residències (fisioteràpia geriàtrica), mútues d'accidents (Activa Mútua a Reus i a Tarragona), la Residència Marinada i l’Institut Pere Mata (psiquiatria), l’Institut Guttmann (neurologia), centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP Baix Camp Sud, CDIAP Baix Camp i Priorat), l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu (pediatria), centres de recuperació de caire esportiu i centres de l'àmbit privat.