Universitat Rovira i Virgili

Bústia de consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions

Posa't en contacte amb nosaltres per tal de comunicar-nos felicitacions, reclamacions, queixes, consultes o suggeriments relacionats amb l'àmbit de funcionament de la Facultat.

IMPORTANT: