Universitat Rovira i Virgili

GRAU DE FISIOTERÀPIA

El grau de Fisioteràpia proporciona fonaments teòrics i conceptuals, una elevada experiència clínica i competències per aprendre al llarg de la vida.

Informació del curs 2023-24:

Pràctiques:

Estudiar Fisioteràpia:

TREBALL DE FI DE GRAU I PORTAFOLIS

Bústia de consultes, queixes, reclamacions,
suggeriments i felicitacions

  • El fisioterapeuta és el professional de la salut que té com a objectiu desenvolupar, mantenir i restaurar la capacitat funcional òptima de les persones i les poblacions. El grau de Fisioteràpia forma aquests professionals dotant-los de les actituds, les habilitats i els coneixements específics de la professió. Per aquest motiu, els proporciona alhora els fonaments teòrics i conceptuals, una elevada experiència clínica i competències per aprendre al llarg de la vida.

Vídeo promocional: