Universitat Rovira i Virgili

TREBALL DE FI DE GRAU

Normativa del treball de fi de grau de la FMCS

Llista de professors i temes de recerca:

Sol·licitud proposta del TFG/TFM

Avaluació del TFG (tutor o tutora):

Avaluació del TFG (tribunal):

Material de suport del TFG: