Universitat Rovira i Virgili

GRAU DE MEDICINA

Els avenços tecnològics i la recerca contínua fan evolucionar la medicina de manera ràpida i constant i la converteixen en una ciència viva i apassionant.

Informació del curs 2023-24:

Pràctiques:

Estudiar Medicina:

TREBALL DE FI DE GRAU I PORTAFOLIS

Bústia de consultes, queixes, reclamacions,
suggeriments i felicitacions

  • El grau de Medicina ofereix els coneixements teòrics i les aptituds clíniques que han de tenir tots els metges, amb independència de l’orientació professional posterior. La formació conduent a l'obtenció del títol oficial ha de procurar no només que els estudiants aprenguin els fonaments teòrics i conceptuals de la ciència mèdica, sinó que també adquireixin experiència i capacitació clínica suficients.
  • Aquest grau, de sis cursos acadèmics, comprèn els aspectes assistencials, docents i investigadors que permeten la prevenció de la malaltia, la promoció i el manteniment de la salut, la restitució i, si és el cas, les normes de conducta social al seu voltant.

Vídeo promocional: