Universitat Rovira i Virgili

GARANTIA DE QUALITAT

El marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES) estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dut a terme les actuacions següents encaminades al seguiment de la qualitat de les titulacions que ofereix.

BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS(ELIMINAR)