Universitat Rovira i Virgili

TITULACIONS

La URV va establir un nou mapa de titulacions oficials de grau, adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya. A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, aquesta feina va culminar amb la verificació dels graus i màsters següents per part del Consejo de Universidades.

GRAUS

Grau en Medicina

[Memòria] [RUCT]
[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

Grau en Fisioteràpia

[Memòria] [RUCT]
[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

[Memòria] [RUCT]
[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

MÀSTERS

Màster universitari en Envelliment i Salut

[Memòria] [RUCT]
[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

Màster universitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

[Memòria] [RUCT]
[Coneix la Qualitat] [Informe d'avaluació]

Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament (Màster coordinat per la Universidad de Granada)

[Avaluació, seguiment i millora del màster] [RUCT]

Màster interuniversitari en Neurociències (Màster coordinat per la Universitat de Barcelona)

[Avaluació, seguiment i millora del màster] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]