Universitat Rovira i Virgili

INFORMES D'ACREDITACIÓ

Curs 2020-21

S'OBRE EL TERMINI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'AUTOINFORME DEL MÀSTER D'ENVELLIMENT I SALUT

D'acord amb els estàndards fixats per les Agències de Qualitat i per tal de fomentar la participació de la comunitat universitària de la FMCS en el procés d'acreditació i reacreditació de les titulacions, s'ha obert un període d'exposició pública, del 21 al 30 de setembre de 2020, de:

L’Autoinforme del màster d'Envelliment i Salut

Aquest autoinforme ha estat elaborat pels Coordinadors del màster i amb la col·laboració del Comitè d'Avaluació Interna (CAI) creat adhoc per obtenir la reacreditació d'aquest Màster. Tots els membres de la comunitat universitària de la Facultat (estudiants, PDI i PAS) que ho desitgeu, podeu fer arribar els vostres comentaris, i/o observacions fins el proper 30 de setembre a través de la Bústia de contacte de la FMCS: deganatsalut(ELIMINAR)@urv.cat

L'esborrany, juntament amb les observacions i comentaris rebuts, serà sotmès a l'aprovació de la Junta de Facultat en la sessió del mes d'octubre. Gràcies per la vostra col·laboració

Autoinforme del màster d’Envelliment i Salut

Curs 2017-18

Autoinforme del màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

Curs 2013-14

Autoinforme d'acreditació de les titulacions

Autoinforme d’acreditació dels graus de Medicina, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, i del màster en Envelliment i Salut*

Informes definitius de la visita externa d'acreditació i dels ensenyaments

Informe definitiu de la visita externa d'acreditació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Informe definitiu d'acreditació del grau de Medicina
Informe definitiu d'acreditació del grau de Fisioteràpia
Informe definitiu d'acreditació del grau de Nutrició Humana i Dietètica
Informe definitiu d'acreditació del màster en Envelliment i Salut

Certificats de les titulacions

Certificat del grau de Nutrició Humana i Dietètica
Certificat del grau de Fisioteràpia
Certificat grau de Medicina
Certificat del màster en Envelliment i Salut

*Avís de confidencialitat de la informació: s'han extret d'aquest informe totes les dades de caràcter personal que poden vulnerar drets.