Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment

La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària.

Per això les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions. Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat, i ha d'incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.

Per complir amb aquests requisits, a continuació mostrem els indicadors d'accés i desenvolupament de les nostres titulacions.

Indicadors de seguiment

Cursos acadèmics 2016-17  2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Graus
Medicina
Fisioteràpia
Nutrició Humana i Dietètica
Màsters
Envelliment i Salut
Ciències del Sistema Nerviós
Salut Mental        

Històric de cursos anteriors

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10