Universitat Rovira i Virgili

MANUAL DE QUALITAT

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dissenyat i aprovat el Manual de qualitat del centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu sistema de garantia interna de la qualitat. La Junta de Facultat va aprovar-lo el 20 de desembre de 2010.

Amb l'acreditació dels graus de Fisioteràpia, Medicina i Nutrició Humana i Dietètica i del màster en Envelliment i Salut, s'ha fet una adaptació parcial del Manual de qualitat de la Facultat i s’hi han afegit els processos requerits per l'acreditació. Aquesta adaptació va ser aprovada el 24 de setembre de 2015:

Manual de qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut