Universitat Rovira i Virgili

PROGRAMA DE SIMULACIÓ CLÍNICA

Cal que les facultats garanteixin que els titulats són capaços d'exercir la professió per la qual s'han preparat. Per tant, les institucions s'han de dotar d'instruments que permetin observar i avaluar si els estudiants són capaços d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides.

En el camp de les ciències de la salut, on l'objectiu d’aprenentatge comporta una actuació sobre un ésser humà, la seguretat del malalt és primordial. Per això disposar d'entorns de simulació és una prioritat.

En aquests entorns és possible observar els aspectes pràctics de cada intervenció, enregistrar-los, analitzar-los i repetir-los tants cops com calgui (fent de l'error una etapa més del procés d'aprenentatge), i al mateix temps es poden avaluar de forma objectiva i garantint la seguretat del pacients.

Per dur a terme aquesta activitat, la Facultat disposa d'un laboratori d'habilitats que incorpora valuosos instruments:

1. Maniquins i simuladors

L'ús de maniquins i simuladors permet l'entrenament en habilitats que van des de maniobres bàsiques fins a tècniques complexes i invasives.

En l’actualitat alguns maniquins poden ser autèntics robots, amb aplicacions informàtiques sofisticades que permeten reproduir situacions clíniques complexes amb un elevat realisme.

Disposem de maniquins per a maniobres invasives, sondatges, punció lumbar, toracocentesi i artrocentesi, exploració toràcica, ginecològica i obstètrica, accessos a vies venoses centrals i perifèriques, intubació orotraqueal, reanimació cardiopulmonar bàsica (amb desfibril·lació automàtica i avançada per al maneig del pacient crític), tècniques de sutura i altres tècniques quirúrgiques com la simulació en cirurgia laparoscòpica.

Disposem d'un escenari de simulació dotat d'alta tecnologia audiovisual per observar l'actuació dels alumnes en directe o a través de videogravació. L’enregistrament de l’actuació permet que després pugui ser analitzada i avaluada pel mateix alumne o pel grup, i que es puguin efectuar tècniques de debrífing.

Les activitats pràctiques tenen lloc al mateix laboratori d'habilitats o bé en altres entorns dels diferents serveis assistencials o departaments de la Facultat.

2. Malalts simulats

Els pacients simulats són persones que han estat acuradament ensinistrades per simular problemes clínics de manera estructurada i realista.

En el nostre programa col·laboren habitualment pacients simulats que són capaços de repetir el seu paper de forma inalterada en la totalitat de les trobades amb els diferents alumnes, és a dir, pacients estandarditzats, els quals també poden fer tasques d'avaluació de les habilitats clíniques bàsiques (anamnesi, exploració física i comunicació).

En algunes activitats els malalts estandarditzats estan preparats per fer retroacció i convertir-se en pacient simulat instructor o pacient monitor.

Actualment disposem de 25 pacients simulats, capaços de representar diferents situacions clíniques i d'avaluar-les.

De forma global, els "nostres actors" duen a terme més de 1.200 simulacions cada curs. Són entrevistes clíniques que de forma individual fan els estudiants de Medicina al llarg dels estudis de grau, des de tercer curs fins a sisè.

D'aquesta manera es garanteix un mínim comú denominador en tots els alumnes respecte a l’habilitat de fer l'entrevista clínica, i es minimitza el component d'aleatorietat que suposa la pràctica real. Aquestes activitats complementen les pràctiques reals que els estudiants duen a terme als serveis assistencials tant hospitalaris com dels centres d'atenció primària.

Eld pacients simulats constitueixen un element avaluador important en les assignatures pràctiques al llarg dels cursos, però també al final dels estudis, ja que són l'instrument essencial de les proves ACOE (avaluació clínica objectiva i estructurada). Aquestes proves serveixen per avaluar la competència clínica en un format multiestació, que reprodueixen en un determinat escenari assistencial diferents situacions clíniques, semblants a la realitat, que l'estudiant ha de resoldre.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV organitza les proves ACOE de la titulació de Medicina des del 1995, amb una experiència acumulada que ha originat comunicacions i publicacions en l'àmbit docent. Des del 2014 ha ampliat aquest format avaluatiu a les titulacions de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioteràpia.

PROGRAMES DOCENTS DE LA FACULTAT