Universitat Rovira i Virgili

PROGRAMA ALUMNE MENTOR

L'alumne mentor participa en la docència dels seus companys de cursos inferiors per reforçar els coneixements que ha adquirit anteriorment.

Són moltes i molt variades les assignatures en què es pot fer d’alumne mentor.

Per poder ser mentor cal parlar amb el responsable de l’assignatura i signar el full de preinscripció.

ASSIGNATURES QUE OFEREIXEN PLACES

GRAU DE MEDICINA

GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

GRAU DE FISIOTERÀPIA

PROGRAMES DOCENTS DE LA FACULTAT