Universitat Rovira i Virgili

AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES OBJECTIVA I ESTRUCTURADA

COMITÈ DE PROVA I RESULTATS

1. Què és una ACOE?

L'ACOE és una prova d'avaluació de la competència clínica que serveix per avaluar de manera objectiva les habilitats i actituds davant determinades situacions clíniques. A diferència dels exàmens escrits habituals, on fonamentalment s'avaluen coneixements, l’ACOE pretén avaluar si s'han assolit els nivells bàsics competencials durant la formació de pregrau.

Per avaluar la competència clínica, les proves ACOE mesuren una sèrie de components competencials definits prèviament. Habitualment són els següents:

Anamnesi, exploració física, habilitats comunicatives, pla de maneig, relacions interprofessionals i habilitats tècniques.

Aquesta avaluació es fa observant l'actuació dels alumnes davant unes situacions clíniques simulades. Cada situació clínica s'anomena estació i pot reproduir diferents entorns assistencials, habitualment zones de consulta amb pacients. En cada estació es valora els components competencials que s'han definit en funció de les característiques del cas. Per desenvolupar el cas s'utilitzen pacients simulats (pacients estandarditzats) i també maniquins, imatges (pictogrames) i informes.

2.    Per a què serveixen les ACOE?

Les proves ACOE no són únicament una estratègia més d'avaluació de les competències, sinó que també pretenen millorar les competències clíniques aconseguides durant els ensenyaments. A més, permeten detectar quines són les mancances en el desenvolupament pràctic que pugui tenir el futur graduat i contribuir, d’aquesta manera, a la millora permanent de l'ensenyament i dels aprenentatges dels primers cursos del grau o màster.

L'avaluació d'aquestes proves integra l’avaluació orientada a l'aprenentatge, terme encunyat inicialment per Carless (2003) i reivindicat per autors com Boud i Falchikov (2007) o Bloxham i Boyd (2007), i permet tractar molts dels reptes que l'espai europeu d'educació superior planteja al professorat universitari.

3. Història de les ACOE a la Facultat 

L'administració de proves ACOE a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV s'inicià el 1995, gràcies a la iniciativa de l'Institut d'Estudis de la Salut per desenvolupar un nou model d'avaluació de la competència clínica i professional. En els primers anys les proves es van posar en marxa amb la col·laboració de diferents professors que volien innovar en matèria d'avaluació de competències, ja que els mètodes d'avaluació clàssics no permetien avaluar amb precisió i eficàcia aspectes importants per a l'exercici de la professió. Actualment les proves ACOE de Medicina s'organitzen amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes de sisè curs de Medicina duen a terme la prova durant el darrer trimestre.

Fruit de l'experiència acumulada en la titulació de Medicina, l'equip deganal va creure oportú aplicar aquesta prova als graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioteràpia. Les característiques específiques de les professions de dietista-nutricionista i de fisioterapeuta van obligar a elaborar un disseny específic que assegurés l'adquisició de competències vinculades a aquestes dues professions. Les proves ACOE es van instaurar per primer cop als graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioteràpia de la URV durant el curs 2013-14.