Universitat Rovira i Virgili

ACOE AL GRAU DE FISIOTERÀPIA

COMITÈ DE PROVA I RESULTATS

COMITÈ DE PROVA

Coordinador general de les ACOE a la Facultat:

Dr. Ramon Descarrega Queralt

Coordinadors de les ACOE al grau de Fisioteràpia:

Dr. Salvador Montull

Dra. Sònia Monterde

RESULTATS

Les ACOE serveixen no tan sols per avaluar els processos d'aprenentatge i algunes competències difícils d'avaluar amb exàmens o altres mètodes d'avaluació, sinó també per modificar els processos d'aprenentatge. Així, l'avaluació de les ACOE durant els primers dos anys d’execució ha fet que tot el professorat de Fisioteràpia implicat en les assignatures clau que tenien a veure amb els casos clínics de les ACOE es reunís per millorar els processos d'aprenentatge dels alumnes.

MANUAL

→ Descarregueu-lo aquí

FAQ ACOE FISIOTERÀPIA

  • Com s'obté la meva nota d'ACOE i quin pes té la nota al TFG?

Els ítems correctes de la vostra actuació fisioterapèutica se sumen i es ponderen per obtenir una nota sobre 10. Alguns ítems tenen més pes que d'altres, segons la importància sobre el cas. La vostra nota d'ACOE s'equipara a la mitjana de les deu millors, i aquesta nota té un pes d’un 30% de la nota final de l'assignatura TFG.

  • Què passa si suspenc?

L'ACOE de Fisioteràpia no té requisits mínims per aprovar. 

  • Puc pujar nota o recuperar les ACOE?

No. Com que és una prova molt complexa d'organitzar, tant per espais com per pressupost, només hi ha una única convocatòria per estudiant. 

  • Què he de portar?

Heu de portar la bata blanca de pràctiques, el DNI i un bolígraf, ja que el podeu utilitzar per prendre nota de les anamnesis del pacient o apuntar notes personals.