Universitat Rovira i Virgili

ACOE AL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

COMITÈ DE PROVA I RESULTATS

COMITÈ DE PROVA

Coordinador general de les ACOE a la Facultat:

Dr. Ramon Descarrega Queralt

Coordinadora de les ACOE de Nutrició:

Dra. Isabel Megías Rangil

Resta de membres de l'equip de Nutrició:

Dra. Núria Aranda

Dra. Nancy Babio

Dr. Antoni Castro

Sra. Núria Guillen

Dra. Marta Romeu

Dr. Jordi Salas-Salvadó

RESULTATS

Les ACOE serveixen no tan sols per avaluar els processos d'aprenentatge i algunes competències difícils d'avaluar amb exàmens o altres mètodes d'avaluació, sinó també per modificar aquests processos d'aprenentatge després d'estudiar els resultats dels estudiants a les proves.

De fet, l'avaluació de les ACOE durant els dos primers anys d'execució va fer que tot el professorat de Nutrició Humana i Dietètica implicat en les assignatures clau que tenien a veure amb els casos clínics de les proves es reunís per millorar els processos d'aprenentatge dels alumnes. En aquestes reunions hi van participar els diferents dietistes-nutricionistes implicats en la majoria de pràctiques i seminaris del grau, per valorar les millores que es podrien activar. Així, es va constatar que aquestes habilitats ja es tractaven en diferents assignatures, però que calia reforçar-les i treballar-les més.

MANUAL

→ Descarregueu-lo aquí

FAQ ACOE Nutrició

  • Com s'obté la meva nota d'ACOE i quin pes té la nota al TFG?

L'objectiu d'aquesta prova clínica estructurada és avaluar diferents competències clíniques adquirides o no per l'estudiant, amb un malalt simulat. La prova té una puntuació global màxima de 200 punts, que resulta de la suma d’aquests components, amb diferent ponderació:

L'ACOE representa el 30% de la nota del TFG.

  • Què passa si suspenc?

L'ACOE de Nutrició no té requisits mínims per aprovar. 

  • Puc pujar nota o recuperar les ACOE?

No. Com que és una prova molt complexa d'organitzar, tant per espais com per pressupost, només hi ha una única convocatòria per estudiant.

  • Què he de portar?

Heu de portar la bata blanca de pràctiques, el DNI i un bolígraf, ja que el podeu utilitzar per prendre nota de les anamnesis del pacient o apuntar notes personals.