Universitat Rovira i Virgili

SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS

La Facultat inclou als plans d'estudis dels graus l'assignatura optativa Seminaris Interdisciplinaris, de 3 crèdits.


El contingut d’aquesta assignatura, que té un caràcter diferent a la resta d’optatives, correspon a diverses activitats que s’han d’avenir al programa formatiu dels graus. Així, l'estudiant escull les que l’interessen més fins a completar els 3 crèdits. 

La matrícula de l’assignatura no es fa amb la resta d'optatives: l'estudiant s'inscriu a les activitats que escull d’entre les que s’ofereixen, i a mesura que va superant les activitats va guardant els certificats d’acreditació o assistència. Quan l'alumne supera el total dels 3 crèdits de l'assignatura, aquesta li apareix a l’expedient acadèmic amb la qualificació de reconeguda.

La Comissió Acadèmica ha d’aprovar la distribució de la proposta de les diferents activitats a aquestes agrupacions.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ofereix les activitats següents per ser reconegudes dins l'assignatura Seminaris Interdisciplinaris:

La recerca en biomedicina (RBM) ofereix l'oportunitat de treballar en una unitat de recerca de la Facultat o als hospitals universitaris de Reus i Tarragona fent investigació. Els resultats de l'estada de recerca s’han de presentar en un minicongrés a final de curs.

Més informació aquí.

L'alumne mentor participa en la docència dels seus companys de cursos inferiors i reforça els coneixements que ha adquirit anteriorment.

Més informació aquí.

Activitat amb reconeixement d'1 a 3 crèdits de l'assignatura optativa Seminaris Interdisciplinaris. En aquesta activitat s'inclou l'assistència a xerrades i jornades d'interès científic. Les activitats poden ser organitzades per la Facultat, per la URV o per altres organitzacions externes. L'estudiant ha de presentar al Deganat documents acreditatius de l'assistència i un resum de l'activitat realitzada.

L'avaluació d'aquesta activitat la duen a terme els responsables dels ensenyaments de Graus del Centre a través de la valoració dels documents acreditatius i dels resums presentats per l'estudiant. Posteriorment, si es comprova que l'estudiant té, entre 25 i 49 hores de presència a les activitats, li correspon un reconeixement d'1 crèdit,  si té entre 50 a 74 hores, li correspon un reconeixement de 2 crèdits i, si té més de 75 hores, li correspon un reconeixement de 3 crèdits. Si es valora positivament el resum que presenta, l'estudiant podrà demanar el reconeixement.

Per presentar el document que certifica l'assistència a jornades d'interès científic, cal omplir la sol·licitud següent adjuntant la documentació pertinent

Sol·licitud per a la certificació: aquí

PROGRAMES DOCENTS DE LA FACULTAT