Universitat Rovira i Virgili

GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El grau de Nutrició Humana i Dietètica dona una base científica sòlida per fer de l'alimentació una eina per prevenir i combatre malalties, tant a escala individual com poblacional.

  • Els graduats en Nutrició Humana i Dietètica apliquen els principis de la nutrició humana a l'alimentació dels individus i grups, planifiquen menús i dietes especials, i supervisen la presentació i els serveis dels plats. A més, instrueixen en els principis de la nutrició i en la seva aplicació en la selecció d'aliments.
  • Així, aquests professionals fan tasques de rehabilitació en matèria d'alimentació, nutrició i salut, elaborant correctament dietes alimentàries per a la població general o malalta d'acord amb les principis de la nutrició humana, i alhora aconsellen, assessoren, informen i eduquen les persones afectades en matèria d'alimentació i nutrició humana.

Informació del curs 2023-24:

Pràctiques:

Estudiar Nutrició Humana i Dietètica:

TREBALL DE FI DE GRAU I PORTAFOLIS

 

Bústia de consultes, queixes, reclamacions,
suggeriments i felicitacions

Vídeo promocional en català:

Vídeo promocional en castellà:

Vídeo commemoratiu dels 20 anys de la implantació del Grau: