Universitat Rovira i Virgili

POLÍTICA DE QUALITAT

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, en sintonia amb la de la URV. Aquesta línia és una mostra del compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als estudiants, al PDI i al PAS, i complementa els plans estratègics i les normatives existents.

Política de qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Política de qualitat de la URV