Universitat Rovira i Virgili

UNA MICA D'HISTÒRIA

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, localitzada a Reus, proporciona una formació integral en el camp de la recerca, la sanitat i la biomedicina.

1977

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és una institució pública sense ànim de lucre que fou creada l'any 1977 per la Universitat de Barcelona, com a extensió universitària. Està totalment acreditada pel Ministeri d’Educació i Ciència espanyol i per l’Organització Mundial de la Salut.

1984

El 1984 la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va generar la primera promoció de llicenciats en Medicina.

1992

El 1992, el Govern català va decidir la separació de la Universitat de Barcelona en tres universitats independents i va garantir el pagament d'un subsidi operatiu per a cadascun dels centres (Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili). Des d'aleshores, la Universitat Rovira i Virgili inclou totes les institucions universitàries localitzades a les comarques de Tarragona.
  • ELS NOSTRES DEGANS

  • Dra. Fàtima Sabench Pereferrer (des del 8-9-2022)
  • Dr. Antoni Castro Salomó (des de 3-6-2014 al 8-9-2022)
  • Dra. Montserrat Giralt Batista (del 16-11-2006 al 3-6-2014)
  • Dr. Rodrigo Miralles Marrero (del 10-2-2000 al 16-11-2006)
  • Dr. Josep M. Olivé Plana (del 5-2-1997 al 10-2-2000)
  • Dra. Isabel Salvat Salvat (en funcions) (del 15-1-1997 al 5-2-1997)
  • Dr. Lluís Masana Marín (de l’11-1-1995 al 15-1-1997)
  • Dr. Josep M. Tomás Ferré (del 13-7-1992 a l’11-1-1995)