Universitat Rovira i Virgili

ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES RECONEGUDES

Tornar ►

Els estudiants de la FMCS poden cursar l'assignatura Activitats Universitàries Reconegudes, assignatura optativa de 3 crèdits que es poden obtenir de diverses maneres.

Un cop l'estudiant aconsegueix els 3 crèdits (per la via que sigui) ha de demanar el reconeixement a través de la intranet URV amb el següent procediment:

Des de la secretaria, si tot és correcte, es fa el reconeixement i envien a l’estudiant el rebut de pagament per correu electrònic.

Cal tenir l'assignatura completa per demanar el reconeixement, és a dir els 3 crèdits.