Universitat Rovira i Virgili

PERSONES AL VOSTRE SERVEI

Equip deganal

  Degà Vicedegà Secretària
 

Dr. Antoni Castro Salomó(ELIMINAR)

Dr. Joaquín Escribano Subías(ELIMINAR)

Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR)

Responsables d'ensenyament

Medicina   Fisioteràpia Nutrició Humana i Dietètica

Dra. Fàtima Sabench Pereferrer(ELIMINAR)

 

Dra. Maria Isabel Salvat Salvat(ELIMINAR)

Dra. Nancy Babio Sánchez(ELIMINAR)

Oficina de Suport al Deganat

Encàrrecs de centre