Universitat Rovira i Virgili

PERSONES AL VOSTRE SERVEI

Equip deganal

  Degana Vicedegana Secretària
 

Dra. Fàtima Sabench Pereferrer(ELIMINAR)

Dra. Teresa Auguet Quintillà(ELIMINAR)

Dra. Maria Cabré Bargalló(ELIMINAR)

Responsables d'ensenyament

Medicina   Fisioteràpia Nutrició Humana i Dietètica

Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR)

 

Dra. Maria Isabel Salvat Salvat(ELIMINAR)

Dra. Nancy Babio Sánchez(ELIMINAR)

Coordinadors acadèmics de les Unitats Docents

Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan

 

Unitat Docent Hospital Universitari Joan XXIII

Dr. Joaquín Escribano Subías(ELIMINAR)

 

Dr. Alberto Martínez Vea(ELIMINAR)

Oficina de Suport al Deganat

Encàrrecs de centre