Universitat Rovira i Virgili

PERSONES AL VOSTRE SERVEI

Equip deganal

  Degana Vicedegana Secretària
  Dra. Fàtima Sabench Pereferrer(ELIMINAR) Dra. Teresa Auguet Quintillà(ELIMINAR) Dra. Maria Cabré Bargalló(ELIMINAR)

Responsables d'ensenyament

  Medicina   Fisioteràpia Nutrició Humana i Dietètica
  Dra. Marta Romeu Ferran(ELIMINAR)   Dra. Sonia Monterde Pérez(ELIMINAR) Dra. Nancy Babio Sánchez(ELIMINAR)

Coordinadors acadèmics de les Unitats Docents

Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan   Unitat Docent Hospital Universitari Joan XXIII
Dr. Joaquín Escribano Subías(ELIMINAR)   Dr. (ELIMINAR)Francisco Manuel(ELIMINAR) Martín Lujan(ELIMINAR)

Oficina de Suport al Deganat

Oficina de Suport a les Unitats Docents

Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan   Unitat Docent Hospital Universitari Joan XXIII
Núria Miró Serra(ELIMINAR) / Telèfon: 977 75 8934   Pilar Budesca López(ELIMINAR) / Telèfon: 977 29 5860

Encàrrecs de centre