Universitat Rovira i Virgili

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT)
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya