Universitat Rovira i Virgili

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL GRAU DE MEDICINA

Consulta aquí el llistat de competències de cada una de les sis àrees. Per cada competència trobaràs informació de quines assignatures optatives i activitats acadèmiques treballen cada competència (en vermell).

AREA 1. COMPETÈNCIES PER A LA BONA COMUNICACIÓ I PER A L'OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ

AREA 2. COMPETÈNCIES EN LA RECERCA

AREA 3. ACTITUDS, ASPECTES ÈTICS

AREA 4. COMPETÈNCIES PER PRENDRE DECISIONS, RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC

AREA 5. COMPETÈNCIES PER ASSOLIR LES FUNCIONS DINS DEL SISTEMA SANITARI

AREA 6. COMPETÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

QUÈ AVALUA EL PORTAFOLIS?

El portafolis avalua competències que s'agrupen en sis àrees:

Consulteu les competències del vostre grau aquí:

Medicina/Fisioteràpia/NHiD

COM PUC OBTENIR EVIDÈNCIES?

Les Activitats Acadèmiques són una de les vies per obtenir evidències per al portafolis. Consulteu-les aquí.

torna a PORTAFOLIS FMCS