Universitat Rovira i Virgili

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL GRAU DE NHiD

Consulta aquí el llistat de competències de cada una de les sis àrees. Per cada competència trobaràs informació de quines assignatures optatives i activitats acadèmiques treballen cada competència (en vermell).

AREA 1. COMPETÈNCIES PER A LA COMUNICACIÓ I PER A L'OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ

AREA 2. COMPETÈNCIES EN LA INVESTIGACIÓ

AREA 3. ACTITUDS, ASPECTES ÈTICS I RESPONSABILITAT LEGALS

AREA 4. COMPETÈNCIES PER PRENDRE DECISIONS DE RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC

AREA 5. COMPETÈNCIES PER ASSOLIR LES FUNCIONS DINS DEL SISTEMA SANITARI

AREA 6: COMPETÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

QUÈ AVALUA EL PORTAFOLIS?

El portafolis avalua competències que s'agrupen en sis àrees:

Consulteu les competències del vostre grau aquí:

Medicina/Fisioteràpia/NHiD

COM PUC OBTENIR EVIDÈNCIES?

Les Activitats Acadèmiques són una de les vies per obtenir evidències per al portafolis. Consulteu-les aquí.

torna a PORTAFOLIS FMCS